Organisatie
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Lonneke Beuk
Penningmeester

Bruno Juray
Technische zaken

Els van der Salm
Voorzitter

René van der Geest
Clubhuis en velden
Als bestuurslid Clubhuis en velden zorg je ervoor dat het clubhuis en de velden in goede staat zijn. Je signaleert het als er onderhoud gepleegd moet worden, je organiseert 1-2 klusdagen per jaar en je stuurt de groep klussers aan. Je bent contactpersoon naar de gemeente als het gaat om de velden. Daarnaast valt de clubhuiscommissie onder jou, deze commissie houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met de bar, keuken en schoonmaak. Daarnaast woon je de bestuursvergaderingen bij, zo'n 8 per jaar.
Inka Bohmer
Jeugdzaken
Als bestuurslid Jeugdzaken ben je aanspreekpunt voor de commissies die jeugdactiviteiten organiseren en vertegenwoordig je deze commissies binnen het bestuur. Je denkt mee over de activiteiten: passen ze nog bij de club, dienen ze het doel? En je denkt mee over ledenwerving. Bij een aantal van de activiteiten in je aanwezigheid gewenst (2-3 dagen per jaar). De voorbereiding en de aanloop wordt door de commissies gedaan. 1 à 2x per jaar woon je een vergadering van de commissies bij en houd je vinger aan de pols (2x 1,5 uur). En natuurlijk woon je de bestuursvergaderingen bij, ca 8x per jaar (8x 2 uur)
Commissies
Activiteitencommissie
Anja Koek
Commissielid

Annelies Uit den Boogaard
Commissielid
Als lid van de jeugdcommissie ben je actief betrokken het organiseren van activiteiten voor de (jongste) jeugd. Hieronder vallen bv de verenigingenoptocht tijdens de kermis, het pietenpannenkoeken, de kerstbingo, het Rabo Jeugdhockeytoernooi, de jongste jeugddag en de seizoensafsluiting. De eerste drie genoemde activiteiten zijn erg klein en vergen weinig tijd: 1x vergaderen en taken verdelen (ca 1,5 uur), versieren van het clubhuis (1,5 uur) en aanwezig tijdens de activiteit. De laatste drie activiteiten zijn groter en hebben een langere voorbereidingstijd: ca 5 uur per activiteit en aanwezigheid op de dag zelf. Tijdens de activiteiten is er veel hulp op de dag zelf aanwezig. Van alle activiteiten zijn goede draaiboeken dus ze verlopen gesmeerd.
Maaike Zonderop
Commissielid
Als lid van de jeugdcommissie ben je actief betrokken het organiseren van activiteiten voor de (jongste) jeugd. Hieronder vallen bv de verenigingenoptocht tijdens de kermis, het pietenpannenkoeken, de kerstbingo, het Rabo Jeugdhockeytoernooi, de jongste jeugddag en de seizoensafsluiting. De eerste drie genoemde activiteiten zijn erg klein en vergen weinig tijd: 1x vergaderen en taken verdelen (ca 1,5 uur), versieren van het clubhuis (1,5 uur) en aanwezig tijdens de activiteit. De laatste drie activiteiten zijn groter en hebben een langere voorbereidingstijd: ca 5 uur per activiteit en aanwezigheid op de dag zelf. Tijdens de activiteiten is er veel hulp op de dag zelf aanwezig. Van alle activiteiten zijn goede draaiboeken dus ze verlopen gesmeerd.
Clubhuiscommissie
Martijn van der Meer
Commissielid

Brenda Bax
Commissielid
Als lid van de clubhuiscommissie ben je betrokken bij de 'binnenkant' van het clubhuis: de bar en de keuken. Samen met de rest van de commissie ben je verantwoordelijk voor de voorraad, de inkoop, aansturen van de schoonmaak, het assortiment, de indeling van de bardiensten, het informeren van het barpersoneel, functioneren van het kassasysteem. Deze taken worden onderling verdeeld, dwz ze worden nu uitgevoerd door 3 mensen, versterking van deze commissie betekent een verlichting van de werkzaamheden van de huidige commissieleden. De taak lijkt groot maar gezien de omvang van onze club valt dit allemaal bijzonder mee. Het is zeker geen hogere wiskunde en kost zo'n 2 uurtjes per week.
Corina van der Meer
Commissielid
Als lid van de clubhuiscommissie ben je betrokken bij de 'binnenkant' van het clubhuis: de bar en de keuken. Samen met de rest van de commissie ben je verantwoordelijk voor de voorraad, de inkoop, aansturen van de schoonmaak, het assortiment, de indeling van de bardiensten, het informeren van het barpersoneel, functioneren van het kassasysteem. Deze taken worden onderling verdeeld, dwz ze worden nu uitgevoerd door 3 mensen, versterking van deze commissie betekent een verlichting van de werkzaamheden van de huidige commissieleden. De taak lijkt groot maar gezien de omvang van onze club valt dit allemaal bijzonder mee. Het is zeker geen hogere wiskunde en kost zo'n 2 uurtjes per week.
Coördinator trim hockey
Thedor Pauw
Commissielid

LISA & Website
Pascal Borst
Commissielid
LISA & Website beheer
Promotie en communicatie
Julia Wesselman
Commissielid

Koen van der Meer
Commissielid

Brigitte Mulder
Commissielid

Scheidsrechters
Joost Soetens
Begeleiding

Will Senne
Begeleiding

Patricia Hoffmans
Begeleiding

Lynn van der Hoorn
Begeleiding

Sponsorcommissie
Ans de Haas
Commissielid

Fred Zandvliet
Commissielid

Stefan van der Voorn
Commissielid

Tim Haasnoot
Commissielid
Grote Clubactie
Technische commissie
Bruno Juray
Voorzitter

Rinke van der Veen
Jongste jeugdcoördinator

Brigitte Mulder
Juniorencoördinator

Floris van der Hulst
Juniorencoördinator

Marijn van der Geest
Keeperscoördinator

Marijn van der Geest
Zaalhockeycoördinator

Bruno Juray
Trainingscoördinator

Vriendentoernooicommissie
Annemarie Hupkes
Commissielid

Lynn van der Hoorn
Commissielid

Jette van der Meer
Commissielid

Ike van Velzen
Voorzitter

Wedstrijdsecretariaat
Joze Koot
Commissielid