Lidmaatschap
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg

Lidmaatschap

Lid worden

Aanmelden als lid kan door middel van het inschrijfformulier. Na aanmelding krijgt het nieuwe lid een bon die recht geeft op 20% korting op de aanschaf van het clubtenue* en hockeymaterialen, te besteden bij Rob van der Geest Sport 2000.

* Clubtenue is alleen in filiaal Roelofarendsveen verkrijgbaar

De hockeybond (KNHB) voorziet in competitie voor jeugd in de leeftijd vanaf 7 jaar.

Leden zijn welkom vanaf 6 jaar. De jongsten leren eerst spelenderwijs de techniek en een aantal regels. Na verloop van tijd worden zij F-jes en gaan zij competitie spelen. Om in het volgende seizoen in een team ingedeeld te kunnen worden is het voor jeugd vanaf 7 jaar raadzaam om zich vóór 1 mei aan te melden. In welk team een speler/speelster geplaatst wordt hangt af van leeftijd, spelniveau en andere factoren.

Jeugdteams worden ingedeeld naar leeftijd en betalen de volgende contributie
F jeugd: vóór 1 oktober 6 of 7 jaar € 153,-
E jeugd: vóór 1 oktober 8 of 9 jaar € 157,-
D jeugd: vóór 1 oktober 10 of 11 jaar € 164,-
C jeugd: vóór 1 oktober 12 of 13 jaar € 173,-
B jeugd: vóór 1 oktober 14 of 15 jaar € 183,-
A jeugd: vóór 1 oktober 16 of 17 jaar € 189,-

Belangrijk om te weten:

Bovenstaand is de contributie voor het seizoen 2018-2019. De leeftijd op 1 oktober is bepalend voor de hoogte van de contributie.

Spelers/speelsters die in de loop van het seizoen lid worden, kunnen alleen in een team geplaatst worden als er in een geschikt team ruimte is om hem/haar op te nemen. De coördinator beslist daarin na overleg met de betrokken trainer en coach.

Beginners volgen eerst een aantal weken de introductietraining om de basistechnieken en -regels van het hockey te leren.

Indeling in een team gebeurt op basis van leeftijd maar in enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken. De te betalen contributie is altijd gebaseerd op de leeftijd van een (jeugd)lid. In het geval team en leeftijd niet gelijk lopen, dan is leeftijd leidend.

Het aantal spelers per team en de grootte van het veld waarop gespeeld wordt verschilt per leeftijd:


F jeugd speelt in 3-tallen op 1/8 veld
E jeugd speelt in 6- of 8-tallen op 1/4 of 1/2 veld
D jeugd speelt in 8- of 11-tallen op 1/2 of heel veld
C jeugd speelt in 11-tallen op een heel veld
B jeugd speelt in 11-tallen op een heel veld
A jeugd speelt in 11-tallen op een heel veld


Naast de bovengenoemde contributie voor de jeugdteams hanteren wij voor de overige soorten leden de volgende contributie:

Senioren (< 21 jaar of student*) 

€ 233,-

Senioren  (21 jaar en ouder)

€ 282,-

Trimleden

€ 162,-

Alleen trainen zaal

€ 35,-

Zaalhockey (icm veld-lidmaatschap)

€ 65,-

Zaalhockey + deel contributie (geen veldspeler) **                                                                                                                                                  

€ 113,-* Leden die 21 jaar of ouder zijn maar een voltijds studie volgen en een studentenkaart hebben, kunnen dit voor 1 oktober van het lopende seizoen melden bij penningmeester. Zij betalen dan de contributie voor 18 t/m 20 jaar. 

** Leden die alleen zaalhockeyen worden aangeslagen als trainings lid + zaalhockey

Nieuwe leden die zich ná 1 december aanmelden ontvangen 50% korting op de contributie van het lopende seizoen. 
Nieuwe leden die zich ná 1 maart aanmelden betalen geen contributie voor het lopende seizoen.

HC Alkemade kan het risico van niet kunnen spelen als gevolg van privé omstandigheden, persoonlijke keuzes en blessures financieel niet dragen voor haar leden. Contributie is ten alle tijden verschuldigd over het gehele seizoen.  

Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso. 

Indien je betaalt per bank zien wij je betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen.

Aan het lidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • seniorleden en ouders van jeugdleden worden ingeschakeld als rijouder en voor bardiensten;
  • de vereniging stelt, conform de richtlijnen van de K.N.H.B., het dragen van scheenbeschermers en een gebitsbeschermer verplicht;
  • spelers/speelsters (resp. hun ouders/verzorgers) zijn verantwoordelijk voor de medicatie voor astma, diabetes, epilepsie e.d. en stellen coaches en trainers daarvan op de hoogte;
  • BELANGRIJK: het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend voor een seizoen verlengd, tenzij het lidmaatschap is opgezegd vóór 1 mei.
Lidmaatschap beëindigen

Natuurlijk hopen we dat je lang lid blijft van onze vereniging. Maar mocht je onverhoopt toch je lidmaatschap willen beëindigen dan vragen we je rekening te houden met het volgende.

In verband met de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het voor ons van groot belang te weten of een speler volgend seizoen meespeelt of niet. Wil je je lidmaatschap bij Hockeyclub Alkemade beëindigen, doe dit dan vóór 1 mei van het lopende seizoen.
Bij opzeggingen die later binnenkomen is de volledige contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd. Hierop worden (behalve opzeggingen op medische grond) géén uitzonderingen gemaakt.

Opzeggen kan onder vermelding van reden, per email gestuurd worden naar [email protected].
Wijziging persoonsgegevens

Via de inlog op de website kun je zelf je e-mailadres en mobiele telefoonnummer wijzigen. Overige wijzigingen (adres, bankrekeningnummer ed) kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie ([email protected])