Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Algemeen

B(l)oeiend HCA op de ALV

Nieuws afbeelding 24-3-2021

Vanuit Project B(l)oeiend HCA willen wij onze dank uitspreken voor de grote opkomst bij de ALV en het enthousiasme waarmee jullie hebben meegewerkt aan de gesprekken. Er is veel informatie gedeeld en we hebben ook weer veel informatie gekregen. Dank daarvoor!

 

Graag willen wij de conclusies die we per groepje hebben getrokken hier met jullie delen. En daarna willen we de vervolgstappen benoemen.

 

Samenvatting van de verschillende thema’s

 

Groepje 1: Communicatie en organisatie

Tijdens de break out-room is er gesproken over het gebruik van interne en externe communicatiekanalen. Ook is er gesproken over wat je deelt aan informatie en hoe vaak. Belangen hierover kunnen verschillend zijn. Op het gebied van organisatie hebben we het punt uit de enquête genomen waarin benoemd wordt dat het wel professioneler mag. Hierover hebben we met elkaar besproken hoe eenieder dit ziet en wat hierbij zou kunnen helpen.

Toelichting van Lutger:

Het zou slim zijn om bijvoorbeeld een plan te maken over wat je wanneer communiceert. Als je dit in een structuur giet ipv ad hoc te handelen dan is dat veel transparanter. En als de dingen helder zijn, dan willen mensen eerder wat doen. Ook het maken van persoonlijk contact zorgt voor verbinding. 

 

Groepje 2: Hockey
Op de ALV is er ook een groepje dieper ingegaan op het thema Hockey. Als we over het thema hockey praten dan spreken we eigenlijk over hockey technisch beleid, dit is eigenlijk een heel breed onderwerp. Het gaat over vanaf welke leeftijd je gaat selecteren tot de criteria waarop je selecteert, ook hoe je je trainers opleidt en in welke richting je ze stuurt en nog heel wat andere dingen. Tijdens de ALV is er hier een beetje aandacht aan besteedt, maar de basis waarop je dit beleid maakt moet eerst goed liggen. Hieruit volgt dat de visie van HCA eerst gecreëerd moeten worden voordat we beleid kunnen gaan maken. Vandaaruit is er wat gebrainstormd over hoe deze visie is te behalen. Dit zal dus ook de vervolgstap zijn voor het thema hockey.

Toelichting van Lutger:

Mensen vinden duidelijkheid en structuur prettig, dus ook doelen en visie. Dit creëert een veilige omgeving. Het is mooi om een plan te hebben op basis waarvan iedereen zich kan (blijven) ontwikkelen, van F-je tot veteraan.

 

Groepje 3: Identiteit en profilering

In dit groepje hebben gepraat over wie we zijn en wat we moeten doen om dat te behouden en mee te nemen. We konden onze identiteit omschrijven als knus, klein en kneuterig.

In welke mate willen we straks samen met de voetbal? Krijgen we dezelfde tenues, naam, clubhuis?

Wat als erg belangrijk wordt genoemd is de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid die we nu hebben. Na de training wordt er regelmatig tot laat in het clubhuis gezellig samengebleven, dan worden de eigen consumpties afgerekend. Ieder team heeft wel iemand die de sleutel heeft dus iedereen kan afsluiten. We kunnen het clubhuis in als we een balletje willen slaan.

We willen graag verbinding maken met de voetbal. Bij elkaar komen kijken, eens met elkaar mee trainen.

We willen ons profileren als een toegankelijke club met saamhorigheid en veel plezier. Dus dat

toegankelijke willen we graag uitstralen.

Toelichting van Lutger:

We moeten niet vergeten dat hockey geen voetbal is en omgedraaid en dat het dat ook niet wordt. 

Bij hockey wordt er over de tafels gelopen en bij voetbal zit men aan een tafel met een kleedje. Ga kijken of je een clubhuis kan maken met een centrale bar met voetbal aan de ene kant en hockey aan de andere kant. Dan ben je wel samen maar toch apart. We moeten de duidelijke hockeysfeer bewaken.

 

Groepje 4: Binden en boeien

We willen graag meer verbinding tussen de verschillende teams, senioren en junioren zodat we ons wat meer met elkaar bemoeien. Kijken naar elkaars wedstrijden, helpen met trainen. Zo ontstaat meer synergie tussen de teams.

Er zou meer focus op de jongens kunnen komen. Zoals de activiteiten van afgelopen zomer veel jeugdleden hebben gebracht, zo kunnen we ook zo’n actie voor jongens overwegen. Zeker met de nieuwe wijken in de Veen moeten we dit groots aanpakken. Niet alleen jongens, maar leden in het algemeen. 

En we willen graag meer activiteiten met elkaar doen. Zoals bv in het verleden met junioren, senioren en ouders met de bus naar Amsterdam om daar een hoofdklasse wedstrijd te gaan kijken.

Toelichting van Lutger:

Binden en boeien is interessant: hou je achterdeur dicht en zet de voordeur open. Zorg dat je leden de ambassadeur van je vereniging worden. Je bindt iemand omdat het bestuur nou zo leuk is of omdat het eerste team alles wint. Je wordt lid omdat je directe omgeving lid is. Vriendjes en vriendinnetjes, daardoor word je aangestoken en dat versterkt de vereniging.

 

En hoe nu verder?

Met alle nieuwe informatie die we hebben gekregen kunnen we weer verder aan de slag. 

Onze wens is om nu 4 werkgroepjes te formeren van ieder 5-6 deelnemers die gaan brainstormen en dingen gaan uitzoeken. Wat willen we waar veranderen en aanpassen? Wat zijn de ambities?

Als we dit hebben bepaald kunnen we dit in het nieuwe seizoen in plannen gaan gieten, dus we maken hiervan een plan van aanpak. Het zou mooi zijn als we in januari deze plannen tot uitvoer kunnen gaan brengen.

We knippen de komende periode op in drie stukken:

1.      het brainstormen en bundelen van alles wat we gaan uitzoeken (tot aan de zomer)

2.      het maken van een plan van aanpak (september tot december)

3.      het uitvoeren van de plannen (vanaf januari 2021)

 

We hebben al een aantal mensen die in een werkgroepje willen. Maar we kunnen er nog zeker 2-3 per groepje bij hebben. Help jij ook mee de koers van de club te bepalen?

 

Op maandag 29 maart komen we (uiteraard online) voor het eerst bijeen met de nieuwe werkgroepjes. We worden stap voor stap begeleid dus we hoeven niet zelf de wielen uit te vinden. De schatting is dat de groepjes, naast de bijeenkomst van 29 maart, tot aan de zomer ongeveer 5x bij elkaar zullen komen.

Het is erg overzichtelijk dus help mee en meld je aan voor een van de thema’s op [email protected]!

 

Tot maandag 29 maart!

Werkgroep B(l)oeiend HCA