Nieuwsbericht
headernew2.jpg headernew2_3.jpg header_heren1_2.jpg
Algemeen

HCA in het nieuws

Nieuws afbeelding 24-3-2021

Wie het lokale nieuws een beetje heeft gevolgd zal niet ontgaan zijn dat er afgelopen week een aantal stukken in diverse kranten heeft gestaan m.b.t. de plannen rondom het Sportpad in Roelofarendsveen/ Oude wetering. Stukken waarin ook HCA met naam en toenaam is genoemd.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij sommigen van jullie vragen heeft opgeroepen. Daarom hier een korte toelichting van onze kant over het waarom, en waar we nu staan in dit traject.

Volgend op de uitkomsten van de bijzondere ledenvergadering in 2016 zijn we tot de conclusie gekomen dat, om een langjarige toekomst van HCA én de Hockeysport in Kaag en Braassem te kunnen waarborgen, een verhuizing naar het centrum van ons verzorgingsgebied én een mogelijke samenwerking met andere veldsportverenigingen de beste oplossing zou zijn. Op de ALV in 2017 hebben we onze leden mandaat gevraagd om deze weg in te kunnen slaan en we hebben dit mandaat van jullie gekregen.

De afgelopen jaren zijn we gaan lobbyen bij de gemeente, de politieke partijen en de huidige gebruikers van het Sportpad om aan tafel te komen in de wetenschap dat het Sportpad-gebied aan de vooravond stond van een grote herinrichting. 

De afgelopen week is een grote stap gezet zoals jullie in de kranten hebben kunnen lezen. Kaag en Braassem stond van begin af aan op het standpunt dat de taak van de gemeente er niet meer een is van organiseren, maar van faciliteren. Met andere woorden; "als jullie er samen uitkomen zullen wij ons uiterste best doen om het ook zo te realiseren”.

En op dit punt staan we nu. Er is een masterplan dat door alle betrokken partijen wordt gedragen, en dat nu is aangeboden aan de gemeente. Betekent dit dat alles al definitief is? Nee! De gemeente heeft het plan in ontvangst genomen en zal hierover uiteraard nog enkele keren moeten praten. De eerste reacties echter zijn zeer positief. De gemeente zal eind april komen met een beslissing over dit masterplan.

Als eerder gezegd is de verwachting dat deze reactie positief zal zijn wat betekent dat we een nieuwe, meer concrete fase in gaan de komende tijd. Jullie hebben kunnen lezen dat HCA in gesprek is met de nieuwe fusieclub E.M.M. 21 over samenwerking, en dat zij onder voorwaarden bereid zijn één van hun voetbalvelden af te staan t.b.v. HCA en Tc Alkemade. Dit is voor ons goed nieuws, want het betekent voor ons een antwoord op de bovengenoemde vragen rondom het voortbestaan van HCA en hockey in onze gemeente op de lange termijn.

Vooral dat laatste, op lange termijn, moeten wij voor ogen houden. Natuurlijk gaan er op de middellange termijn dingen veranderen. Er zullen veel zaken beter worden, meer mogelijkheden, een nieuw veld, betere faciliteiten en organisatie, meer leden. Maar we kunnen er niet onderuit dat we misschien ook sommige dingen los moeten laten. Nogmaals: wij hockeyen nu, met veel plezier en gezelligheid, bij een unieke club. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat straks onze kinderen en kleinkinderen hier in de gemeente kunnen kiezen voor onze prachtige hockeysport!

Over hoe die samenwerking er straks uit komt te zien moeten we nog beginnen na te denken en te praten. Maar we kunnen ons voorstellen dat er nu al vragen zijn. Dit bleek ook uit de ALV van afgelopen week. Hele praktische vragen over waar, en waarom maar één veld, en wat voor veld zal dit dan worden? Maar ook vragen over hoe zullen we omgaan met de sfeer, de gezelligheid en de vrijheid die we nu ervaren bij onze club. Uiteraard gaan we dit traject uiterst zorgvuldig in en zullen we alles delen, en beslissen, samen met jullie. Er worden werkgroepen opgezet die zich over deze, en andere vragen zullen gaan buigen.

Als je op dit moment vragen hebt dan kun je die uiteraard al stellen aan ons. Graag zelfs, want we willen zo transparant mogelijk verder gaan in dit mooie traject. Stuur ons dus een mail naar [email protected] met je vragen over dit onderwerp en wij zullen jouw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Met sportieve groet,

Het bestuur van HC Alkemade,
René, Floris, Lonneke, Patricia en Els